צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 
זה לא חיים וזה לא נעים
במחסום נעלין

This is No Life, and It's Not Nice
At Ni'lin Checkpoint 

 

 

 
  08:46 minutes video זה לא חיים וזה לא נעים
במחסום נעלין
 
  נידאל וחבריו מתגנבים - דרך השדות, ובלילות, ולמרות הסכנה הנשקפת להם מהחיילים - ומנסים למצוא דרך להיכנס לישראל לחפש עבודה.
ישראל באמצעות חייליה, צדה אותם ומתעללת בהם, כענין שבשיגרה.
לעיתים החיילים מעמידים אותם בגשם לשעות, או בשמש, או דווקא דורשים מהם להפנות את הגב עד שיקבלו בחזרה את תעודות הזהות. לעתים גם מכים אותם. לעיתים אומרים להם לצעוד למקום אחר רחוק, במתכוון, כדי לקבל דווקא שם בחזרה את התעודות, ולעיתים עוצרים אותם לחודשים באשמה של שהייה בלתי חוקית, והם משתחררים רק כעבור כמה חודשים אחרי ששילמו הון כסף שאין להם כקנס.
ולמרות זה הם שוב ושוב מנסים למצוא דרכים להיכנס כדי לחפש עבודה.
כי אין להם ברירה.

(צולם בינואר 2008 במחסום בית סירא, על כביש 443 האסור לפלסטינים החיים לידו, תשעה קילומטרים ממחסום נעלין.)
  

   
  This is No Life, and It's Not Nice
At Ni'lin Checkpoint
08:46 minutes video  
 

Nidal and his friends sneak through the fields and risk getting caught by the soldiers, as they try to find ways to enter Israel in search of work.
Using its soldiers, Israel hunts them down and abuses them, as a matter of course.
Occasionally, the soldiers make them stand for hours in the pouring rain or scorching sun, or force them to stand with their backs turned until their IDs are returned. Sometimes they also beat them. Or order them to walk to some other, faraway place, just to get back their IDs. At other times, they are arrested on charges of illegal stay in Israel, and are released only months later, fined a fortune (which they cannot afford).
And still they try again and again to find entry paths to seek work.
For they have no choice.


(Filmed on January 2008 at Beit Sira Checkpoint on Road 443, forbidden to Palestinians living along it.)

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com