צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 

journeys מסעות
 


children of Arab alJahalin
ילדי ערב אלג'הלין 

  צדים את מחפשי העבודה 
hunting the work seekers
english   hebrew


 


   'פלסטיני עם חסה'
    רשמים מהתבוננות בכפר נצור

וידאו עם טקסט 17:00 דקות
'a palestinian with lettuce'
17:00 minutes video and text

azun atme - עזון עתמה
 

 


ביקור בוולג'ה
visit to Wallaje

habrew      english

 faceless crimes פשעים ללא פנים
english   hebrew

 


רצח ילדים בביתוניא
דו"ח כתוב וצילומים

murder of children
in Beituniyahabrew      english

 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com