צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
 


להצטרפות לרשימת התפוצה
join our mailing list

who are we  מי אנחנו  من نحن
איה קניוק + תמר גולדשמיד
aya kaniuk & tamar goldschmidt
آية قنيوق . تمر غولدشميد
محسنميليم
 . mahsanmilim . מחסנמילים

      

 

new in testimonies חדש בעדויות

 

עצרו אותי בלילה, אמר.
They arrested me in the night, he said


מה שתכף אספר עליו, הוא פירור כמעט נטול צבע ומשמעות בים צרותיו של אבו עומר, אשר כבר כמעט הספיק להרמס ולהשכח בעומס הלמות הדברים שבאו מייד אחריו. אני מתעקשת לספר אותו דווקא כי הוא אכן לא-דבר. הדבר שקורה לפני שדבר קרה, בין עיפעופי הזוועות.

המשך...

 

What I’m just about to tell is a crumb, nearly colorless and meaningless, in the sea of trouble that is Abu Omar’s. A crumb that has already been trampled and forgotten under the blows that immediately followed. I insist on telling it, though, because it is indeed a non-thing. The thing that happens before something happened, in between the blinking of horrors. more...

 
מחסן מילים
مخزن كلمات
word storage
 
 
 

in reports בדוחות

 

in reports בדוחות

  in films בסרטים
 

 

 

 עוד צרות לאבו עומר
בעל העגלה מקלנדיה

more of abu omar's troubles
english  
 hebrew

   

שופטת הילדים
    The Children's Judge
english   hebrew

 

למי איכפת who cares
וידאו video

 
© www.mahsanmilim.com   |  aya kaniuk & tamar goldschmidt  |  tamar@mahsanmilim.com  |  aya@mahsanmilim.com  |  aya.tamar@mahsanmilim.com