צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
 
 
להצטרפות לרשימת התפוצה
join our mailing list

who are we  מי אנחנו  من نحن
איה קניוק + תמר גולדשמיד
aya kaniuk & tamar goldschmidt
آية قنيوق . تمر غولدشميد
محسنميليم
 . mahsanmilim . מחסנמילים
     

כתמי עופר Ofer's Stains

     

עברית english

דאוד داود  Daud
   

נור نور  Noor

דאוד, קום בבקשה.
דאוד יושב לצידו של נור. יד ימין של נור מחוברת באזיקים ליד שמאל של דאוד. הוא מבוגר מנור, כבר נער. אולי שבע עשרה על פי המראה. איש מהמשפחה איננו שם. מבטו מכונס. קם. מבטו עדיין חפור פנימה.
בחמישי לשלישי במחסום חברון, אומרת השופטת שרון רבלין אחאי בעברית, ואיש לא מתרגם לערבית, החזקת סכין עם להב של 20 סנטימטר והחבאת אותו תחת הז'קט. ניסית לעבור את הבידוק, ורק אחרי שהגלאי צפצף אמרת שיש לך סכין.
הבנת?    המשך >>>

   

נור?
על פי כתב האישום, ביום השלישי לשני, אתה, ביחד עם חאלד, הרכבתם שני רובים מאולתרים, החבאתם אותם, אחרי יומיים נפגשת עם פרחאן ועם חאלד והלכתם לירות על היישוב נחל עוז. לקחתם את הרובה שהחבאתם, ונתתם לפרחאן 3 כדורים. אתה נשארת במקום ואילו הם הלכו וירו שלושה כדורים על המפעל ביישוב.
אתה מבין?  המשך >>>

      
   

   

Noor?
According to the indictment, on February 3rd, you and Khaled put together two improvised rifles, hid them, and two days later you met Farkhan and together with Khaled you went out to fire them at the settlement of Migdal Oz. You took the rifle you had stashed, and gave Farkhan three bullets. You remained on the spot, while they went out and fired three bullets at the settlement industrial plant. Do you understand?
more >>>

 

Daud. Get up please.
Daud sits beside Noor. Noor’s right hand is shackled to Daud’s left. He is older than Noor, already a grown youth. Judging by his looks, perhaps 17-years old. None of his family members is present. His gaze is withheld. He rises. His gaze still withdrawn.
On March 5, at a Hebron checkpoint, says Judge Sharon RIvlin Akhai in Hebrew, and no one translates this into Arabic, you held a knife with a 20-centimeter-long blade hidden under your jacket. You tried to go through inspection, and only after the metal-detector bleeped did you say you had a knife on you.
more >>>

 

יום ירושלים באלקודס
ـJerusalem Day in alQuds

   
   

מחמד محمد Muhammad

   

באולם בית המשפט יושב ילד קטן. על הספסלים אביו. דוח ראשון בעניינו הוציאו אדאמיר וה DCI שהיו באותו היום שם בבית המשפט ביחד עם כמה חברי וחברות פרלמנט אנגלים.
באו בלילה. הם טוענים שזרק אבנים אבל זה לא נכון. זה לא נכון.
הילד בוכה. רזה. קטן. כבר ארבעה ימים בכלא לראשונה בחייו. הילד נולד בארצות הברית, אמר. אתן חושבות שזה יכול לעזור לו?    המשך >>>

 

  כמאל كمال Kamaal  
  שופט: מי זה כמאל?
כמאל נעמד. גבר צעיר ולאה. מאוד שזוף. רכות עוטפת את עיניו. הוא לא נראה כמו השאר למרות שקשה להגדיר במה. אולי הלאות המשונה והעצב. והתחושה שעול העולם עליו, מה שמתברר כנכון.
תובעת: ... מדובר כאן בעבירה קשה. בעבירת שטח למשך שבוע ימים, כאשר הנאשם מסדר את גדר הביטחון.    המשך >>>
 
   

A child sits in the courtroom. On the benches sits his father. They came at night, he says, his voice cracked. They claim he threw stones, but this is not true. It is not true.
The child cries. Thin. Small. Already in jail for four days, for the first time in his life.
He was born in the United States, the father said. Do you think this could help him?  more >>>

 

Judge: Who is Kamal?
Kamal rises. A tired-looking young man. Very tanned. His eyes are soft. He does not resemble the rest, although it is hard to point out how. Perhaps his strange fatigue and sadness. And the feeling that the world weighs upon him, which will prove correct.
Prosecutor: We have a serious violation here. Ground violation lasting a whole week during which the defendant tricked the security fence.  more >>>

 
     
 
© www.mahsanmilim.com   |  aya kaniuk & tamar goldschmidt  |  tamar@mahsanmilim.com  |  aya@mahsanmilim.com  |  aya.tamar@mahsanmilim.com