צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 

hebrew

To live one has to cooperate.
With them.
Mu'awiya. A man under Occupation.
 

 

 

פרטים על הדימוי image's details

   

             

 

   

To live one has to cooperate. With them. Muawiya. A man under Occupation.   video 15:00 minutes

       
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com