צור קשר
רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 






אברהים הולך הביתה
ابراهيم
بده
يروّح
Ibrahim on his way home








 

 

אברהים הולך הביתה  ابراهيم بده يروّح  Ibrahim on his way home

 3 minutes video

 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com