צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
 hussam
חוסאם  حسام02:30 minutes video 

 

 

 
 
        חוסאם בן שמונה וחצי כל יום בין השעות שתיים בצהריים עד שמונה בערב בצומת הגבעה הצרפתית המסופחת
        לירושלים. שבעה ימים בשבוע כבר ארבע שנים.
 
 

       eight and a half years old hussam, every day between two noon time, and eight in the evening,
       at annexed french hill junction, seven days a week for already four years.

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com