צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 במחסום בואדי נאר
at Wadi Nar checkpoint

03:00 minutes video

 

 

  

  מחסום ואדי נאר נמצא עמוק בתוך הגדה המערבית הכבושה.
כל התנועה מדרום הגדה לצפונה עוברת בהכרח שם
.
זה היה יום ככל הימים.
שבו אסור לעבור.
אלא אם הוכח אחרת
.
 
  Wadi aNar checkpoint is deep in the occupied west bank.
All traffic between the south and north of the West Bank inevitably passes there.
It was a day like any other.
No one allowed.
Unless proven otherwise.  
 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com