צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
    
 חאתם חושי קורא את השיר שכתב

נזכרתי בך חולון
Hattem Hushi reads his poem
Remember thee Holon

00:30 minutes video
 

 

 
 
 

חאתם חושי, חסימת דרך באל חאדר 2005, הכניסה לעיר בית לחם.
הוא הפלסטיני היחיד הוא אומר שכותב בעברית.
משורר.
ליד תלולית העפר ששפכו כוחות הכיבוש על אם הדרך, כדי להקשות על חיי התושבים,
בדרך לטיפול כימותראפי נגד מחלת הסרטן
, הוא קרא את שירו 'נזכרתי בך חולון'.

 
 

hattem hushi, al hader blockage, 2005. the entrance to the town of bethlehem.
he is the only palestinian, he says, who writes in hebrew.
a poet.
at a mound of earth piled up on the main road, by the occupation authorities, in order to impose yet another hardship on the inhabitants, on his way to receive chemotherapy for his cancer, he read his poem 'remember thee holon'.

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com