צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 טירטורים במחסום חווארה
Harassment at Huwara CP


 

 
 
 
 
 

היא מגיעה לפעמים, יש שבועות רבים שהיא איננה, מכונית לבנה ועליה מכונת שיקוף, בלב השטחים הכבושים, מגיעה אל המחסומים הנמצאים עמוק בלב הגדה המערבית, חותכים את חיי התושבים בגרזן, ממוקמים בין פלסטינים לבין פלסטינים, שנות אור מהקו הירוק, בין אדם לשדהו, בין הילד לבית הספר שלו, לחברו לכיתה, בין אישה להוריה המבוגרים, בין איש למקום עבודתו, לבית החולים, והמוסך, ורופא השיניים, בין שכנים, בין אויבים, חומות ומחסומים מכרסמים בשטח כי אפשר, כדי לקחת, כדי לגזול ולתת לגזע האדונים, או כדי לגזול סתם, כדי לאכוף על בני אדם חיי צימצום בתוך מכלאות גדולות או קטנות, אסורים, אשמים עד שיוכח אחרת, ולעולם לא מוכח אחרת, מכלאות מוקפות חומות או כבישים עוקפים ליהודים בלבד ומחסומי מניעה אכזריים בינותיהם למטרות לא רשמיות. הרחק בלב החושך, הרחק מעיני הציבור הישראלי, הרחק מחוקי דמוקרטייה ולו כושלים וחסרים, תחת המילים המזכות הכל שאחריהן אין ביקורת או שאלה או בדיקה מקרוב של הקלישאות השגורות והלעוסות לעייפה של משרד הפרסום של הכיבוש 'למען הביטחון', ישנו מחסום חווארה, אחד המחסומים סביב שכם שמוקפת כולה, אין יוצא ואין נכנס, אלא דרך 'רשותם' של מוציאי הפועל הצעירים של הקולוניאליזם והכיבוש היהודי.
זה היה אם כן במחסום חווארה, בכל מיני פעמים, זה היה ב-27 בספטמבר 2004, זה היה ב-30 באפריל 2005  וזה היה גם ב -21 בינואר 2006, זה היה וזה יהיה.

 
 

it sometimes arrives, then many weeks pass without it coming, a white car with an x-ray machine on it, into the heart of the occupied territories, arrives at the checkpoints placed deep in the west bank, chopping the civilians' life with an axe, placed between palestinians and palestinians, light years from the green line, between a man and his land, between the child and his school, her classmate, between a woman and her aging parents, between a man and his work, a hospital, the garage, the dentist, between neighbors, enemies; walls and CPs gnawing the land because they can, in order to take, in order to rob and give it to the master race, or to just take, to enforce upon people a reduced life in bigger or smaller enclaves, ghettoes, forbidden, guilty until proven otherwise, but never proven otherwise, enclaves surrounded by walls or bypass roads for jews only, and between prevention cps there for unofficial reasons; far away in a realm of darkness, away from the israeli public eye, away from democracy however failing and void, underneath the words for after them comes no criticism or questioning or close scrutiny of the frequent, chewed up cliches of the army's advertising company: 'for security', is huwara CP, one of the CPs around nablus, which is completely surrounded, no one allowed in or out, without the 'permission' of the young executers of jewish colonialism and occupation.
it arrived then, at huwara checkpoint, it arrived at different times, it was there on september 27th 2004, it was there on April 30th 2005 and it was there on january 21st 2006, it was, and shall be again.

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com