צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 

english


פרטים על הדימוי
image's details
 

 

 

 
   
    וידאו 37:20 דקות faisal's story قصة فيصل הסיפור של פייצל  
   

הסיפור של פייצל אלח'טיב מחיזמא הוא סיפורם של נערים פלסטינים רבים תחת הכיבוש הישראלי.

זהו סיפור על סוג של התעללות, שלרוב לא מדובר בה, לא בישראל ולא בפלסטין. על הלחץ הלא נתפס שהשב"כ מפעיל על צעירים לשתף איתו פעולה כנגד חבריהם. על מה נעשה להם כשהם מסרבים, ועל הנואשות הנוראה שצעירים אלה נלכדים בה, ללא מוצא.

זהו הסיפור על מה גרם לפייצל לנהוג כפי שנהג, ומה הכניס אותו לכלא לשנים רבות, ועל איך התעללו והתנקמו בו השב"כ וכל האחרים גם בזמן שהיה אסיר בכלא.

זהו הסיפור של פייצל. פלסטיני.

 
 
www.mahsanmilim.com  I  aya kaniuk & tamar goldschmidt  I  tamar@mahsanmilim.com  I   aya@mahsanmilim.com  I  aya.tamar@mahsanmilim.com