צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 
דו"ח אבו דיס
Abu Dis Report

10 minutes video

 

 

 
 

באמצע העיר וחצרות הבתים בנו חומה. מסמנת קו של גזלה, של גירוש, הנמכרת לציבור כביטחון. הביטחון למנוע מבעל המכולת להגיע לעבודתו, ומנערים לבית הספר, ולבקר את הסבתא, ואצל השכנה ובבית החולים.
לקחו מרחב חיים וקבעו שצד אחד זכאי והאחר לא.
חומת הבטון שגובהה תשעה מטרים, באמצע אבו דיס, אינה מפרידה בין פלסטינים לישראלים, אלא בין פלסטינים לפלסטינים. מרחיקה פלסטינים מעצמם, ממזרח ירושליים, וכולאת אחרים בתוכה.

 
 

in the middle of the town and its backyards, they built a wall. marking a line of plunder, of deportation. sold to the public as security. the security in forbidding a grocer from getting to his store, and children to school, and to visit the grandmother or the neighbor or receiving dialysis in the hospital. they took a life and decided that one side is entitled, innocent, and the other isn't. the nine meters high concrete wall, in the middle of abu dis, does not separate palestinians from israelis, but between palestinians and themselves. distancing palestinians from each other, from east jerusalem, and locking others in it.

 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com